Egenskaper for sammenføyning

Hvis du dobbeltklikker en forbindelse mellom to lenkede felt i spørringsutforming, eller hvis du velger Sett inn → Ny relasjon, vises dialogvinduet Valg for sammenføyning. Disse egenskapene vil bli brukt i alle spørringer som opprettes framover.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne spørringsutforminga og velg Set inn → Ny relasjon eller dobbeltklikk på ee sambandslinje mellom to tabeller.


Involverte tabeller

Velg to ulike tabeller som skal føyes sammen.

Involverte felter

Velg to datafelt som skal føyes sammen med en relasjon.

Tilvalg

Type

Angi hvilken type den valgte lenka skal være. Spørringer om de ulike lenketypene varierer med antallet poster som er vist. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Indre sammenføyning

Med en indre sammenføyning vil resultattabellen bare inneholde poster der innholdet i de lenkede feltene er like. I LibreOffice SQL blir denne typen lenker laget med den tilsvarende kommandoen «WHERE».

Venstre sammenføyning

Med en venstre sammenføyning vil resultattabellen inneholde alle felter fra den venstre tabellen, og kun feltene fra den høyre tabellen der innholdet i de lenkede feltene er like. I LibreOffice SQL tilsvarer denne lenketypen kommandoen «LEFT OUTER JOIN».

Høyre sammenføyning

Med en høyre sammenføyning vil resultattabellen inneholde alle felter fra den høyre tabellen, og kun feltene fra den høyre tabellen der innholdet i de lenkede feltene er like. I LibreOffice SQL tilsvarer denne lenketypen kommandoen «RIGHT OUTER JOIN».

Full sammenføyning

Ved en full sammenføyning vil resultattabellen inneholde alle feltene fra både venstre og høyre tabell. I LibreOffice SQL tilsvarer denne lenketypen kommandoen «FULL OUTER JOIN»

Natural

Setter inn nøkkelordet NATURAL i SQL-uttrykket som angir relasjonen. Relasjonen sammenføyer alle kolonner som har det samme navnet i begge tabellene. Den resulterende sammenføyde tabellen innholder bare en kolonne for hvert par av kolonner med samme navn.