Spørringer

En «spørring» er en spesiell visning av en tabell. En spørring kan vise en valgt post eller valgte felter i en post. En spørring kan også sortere disse postene. En spørring kan også gjelde for flere tabeller hvis de er lenket sammen via felles datafelter.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på knappen Spørringer i et databasefilvindu


Bruk spørringer for å søke etter dataposter på grunnlag av bestemte kriterier. Alle spørringer som er opprettet for en database vises under Spørringer. Siden dette elementet inneholder databasespørringer, kalles det for en «spørringsbeholder».

Skrive ut spørringer

For å skrive ut en spørring eller en tabell:

  1. Åpne et tekstdokument (eller et regneark hvis du foretrekker de utskriftsfunksjonene som denne typen dokumenter har).

  2. Åpne databasefila og trykk på tabellikonet hvis du vil skrive ut en tabell, eller trykk på spørringsikonet hvis du vil skrive ut en spørring.

  3. Dra navnet på tabellen eller spørringa inn i det åpne tekstdokumentet eller regnearket. Dialogvinduet Sett inn databasekolonner vises.

  4. Velg hvilke kolonner (altså datafelter) du vil ta med. Du kan også trykke på knappen Autoformat og velge en tilsvarende formateringstype. Lukk dialogvinduet.

    Spørringa eller tabellen vil bli satt inn i dokumentet.

  5. Skriv ut dokumentet ved å velge Fil → Skriv ut.

Tipsikon

Du kan også vise databasekildene (F4), velge hele databasetabellen fra databasekilden (bruk knappen i øvre venstre hjørne), og så dra utvalget over i tekstdokumentet eller regnearket.


Sortere og filtrere data

Lar deg sortere og filtrere data i en spørringstabell.

Spørringsutforming

Med Spørringsutforming, kan du opprette og redigere en spørring.

Verktøylinje for spørringsutforming

Når du lager eller redigerer en SQL-spørring, kan du bruke knappene i verktøylinja for spørringsutforming til å kontrollere datavisninga.

Spørring i flere tabeller

Spørringa kan inneholde data fra flere tabeller hvis disse er lenket sammen med passende datafelter.

Formulere spørringskriterier

Du kan finne ut hvilke operatorer og kommandoer som kan brukes for å formulere filtreringsvilkårene i en spørring.

Utfører funksjonene

Du kan lage beregninger med data fra en tabell og lagre resultatene som et spørringsresultat.