Kommende sider av Dokumentkonvertering

Angir hvilken mappe det skal lastes fra og lagres til, for hver type mal og hver type dokument.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Fil → Veivisere → Dokumentkonvertering


Maler

Velg om og hvordan maler skal konverteres.

Tekstmaler

Legg merke til at etiketten «Tekstmaler» kan vÊre noe annet avhengig av valgene pÄ tidligere sider. For eksempel om Microsoft Word-dokumenter er valgt, stÄr det «Word-maler».

Angi at malene skal gjĂžres om.

Inkluder undermapper

Angi at det ogsÄ sÞkes etter passende filer i undermappene til den angitte mappa.

Importer fra

Angi mappa som inneholder kildefilene.

Lagre til

Angi mappa mÄlfilene skal lagres i.

...

Åpne et dialogvindu for valg av sti.

Dokumenter

Velg om og hvordan dokumenter skal konverteres.

Tekstdokumenter

Legg merke til at etiketten «Tekstdokumenter» kan vÊre noe annet avhengig av valgene pÄ tidligere sider. For eksempel om Microsoft Word-dokumenter er valgt, stÄr det «Word-dokumenter».

Angi om dokumentene skal konverteres.

Inkluder undermapper

Angi at det ogsÄ sÞkes etter passende filer i undermappene til den angitte mappa.

Importer fra

Angi mappa som inneholder kildefilene.

Lagre til

Angi mappa mÄlfilene skal lagres i.

...

Åpne et dialogvindu for valg av sti.

Herfra kan du gÄ tilbake til hovedsiden av veiviseren Dokumentkonvertering.