Den første siden av Dokumentkonvertering

Angir hvilke typer Microsoft Office-dokumenter som skal konverteres.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Veivisere → Dokumentkonvertering


Microsoft Office

Konverterer Microsoft Office-dokumenter til OpenDocument-formatet.

Word-dokumenter

Gjør om dokumenter i Microsoft Word-format (*doc) til OpenDocument (*odt)-dokumenter.

Excel-dokumenter

Gjør om dokumenter i Microsoft Excel-format (*.xls) til OpenDocument (*.ods)-dokumenter.

PowerPoint-dokumenter

Gjør om dokumenter i Microsoft PowerPoint-format (*.ppt) til OpenDocument-dokumenter (*odp).

Lag loggfil

Lager en loggfil i arbeidsmappa som viser hvilke filer som har blitt gjort om.

Fortsett til dokumentkonverteringens neste side.