Veiviser for gruppeelement: Lag alternativgruppe

Angi en etikett for alternativgruppa.

For å bruke denne funksjonen …

I skjemautforming kan du trykke på gruppeboksen på verktøylinja og laga ni ramme med musa. Dette er den siste siden i veiviseren.


Hvilken forklaringstekst vil du bruke for alternativgruppa?

Skriv inn navnet du vil ha på valgboksen. Navnet på grupperingsramma blir vist som en etikett i skjemaet. Teksten du skriver inn her samsvarer med egenskapen Etiketti grupperingsramma.