HTML-eksport - side 5

Angir en stil for knappene som brukes til Ă„ navigere gjennom lysbildene i presentasjonen.

Denne siden vises ikke hvis du har fjernet merket i avkrysningsboksen Lag tittelside eller valgt «Automatisk» eller «Nettkringkasting» pÄ tidligere sider i veiviseren.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Vel Fil → Eksporter og sĂ„ filtypen «HTML-dokument» i LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress. Dette er side 5 i veiviseren.


Velg knappestil

Velg om du vil sette inn knapper som kan brukes til Ä navigere i presentasjonen. Du kan ogsÄ velge en stil for knappene.

Bare tekst

Setter inn hyperlenker som ren tekst uten knapper.

Valgfelt

Viser knappestilene som er tilgjengelig. Trykk pÄ en knappestil for Ä velge den.