HTML-eksport

Angir innstillinger for publisering av LibreOffice Draw- og LibreOffice Impress-dokumenter i HTML-format.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Fil → Eksporter og så filtypen «HTML-dokument» i LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress for å åpne dette dialogvinduet automatisk


Sidene som vises, vil være forskjellige, avhengig av ditt valg på side to i veiviseren.

HTML-eksport - side 1

På den første siden kan du velge en eksisterende utforming eller lage en ny.

HTML-eksport - side 2

Angir hvilken publikasjonstype som skal brukes.

HTML-eksport - side 3

Angir bildetypen og ønsket oppløsning på skjermen.

HTML-eksport - side 4

Angir informasjon som skal vises på tittelsiden til publikasjonen.

HTML-eksport - side 5

Angir en stil for knappene som brukes til å navigere gjennom lysbildene i presentasjonen.

HTML-eksport - side 6

Angir fargene for publikasjonen.

< Back

Går tilbake til valgene du gjorde i det forrige steget. Gjeldende innstillinger blir lagret. Denne knappen er aktiv fra og med det andre steget.

Next >

Lagrer de nye innstillingene og går til neste side. Denne knappen er inaktiv i det siste steget i veiviseren.

Lag

Oppretter nye dokumenter ut fra valgene du har gjort, og lagrer dokumentene.

Merknadsikon

LibreOffice lagrer de gjeldende innstillingene i veiviseren, og bruker dem som standardinnstillinger neste gang du bruker veiviseren.