Rapportveiviser - Velg utforming

Choose the layout from different templates and styles, and choose landscape or portrait page orientation.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk Bruk veiviser for å lage en rapport i et vindu for en databasefil.


Dataoppsett

Defines a set of styles for the report. The styles assign fonts, indents, table background, and more.

Oppsett av topptekst og bunntekst

Defines a page layout for the report. The page layouts are loaded from template files, which assign a header, footer, and page background.

Retning

Velg sideretning for rapporten.

Liggende

Selects a landscape page orientation for the report.

Stående

Selects a portrait page orientation for the report.

Mer om Rapportveiviser - Lag rapport