Rapportveiviser - Sette navn på felter

Specifies how you want to label the fields.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk Bruk veiviser for å lage en rapport i et vindu for en databasefil.


Feltlista

Displays the names of the fields to be included in the report. At the right you can enter a label for each field that will be printed in the report.

Mer om Rapportveiviser - Gruppering