Rapportveiviseren

Slår på veiviseren for rapporter.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk Bruk veiviser for å lage en rapport i et vindu for en databasefil.


Bruke og redigere databaserapporter

Velg rapportegenskapene.

Rapportveiviser - Feltvalg

Specifies the table or query for which you are creating the report, and which fields you wish to include in the report.

Rapportveiviser - Sette navn på felter

Specifies how you want to label the fields.

Rapportveiviser - Gruppering

You can group records in a report based on the values in one or more fields. Select the fields by which the resulting report will be grouped. You can group up to four fields in a report. When you group more than one field, LibreOffice nests the groups according to their group level.

Rapportveiviser - Sorteringsalternativer

Select the fields by which to sort the report. Fields can be sorted by up to four levels, each either ascending or descending. Grouped fields can only be sorted within each group.

Rapportveiviser - Velg utforming

Choose the layout from different templates and styles, and choose landscape or portrait page orientation.

Rapportveiviser - Lag rapport

You can create the report as a static or dynamic report. When you open a dynamic report, it will display with the current data contents. When you open a static report, it will always display the same data from the time when the static report was created.

Avbryt

Lukker du et dialogvindu ved å trykke Avbryt, vil ingen av endringene bli lagret.

Tilbake

Vis de valgene du gjorde i dialogvinduet i forrige steg. Innstillingene på dette steget blir ikke endret. Denne knappen er bare tilgjengelig fra og med side to.

Neste

Trykk Neste. Da bruker veiviseren gjeldende innstillinger og går videre til neste steg. På det siste steget endres denne knappen til Lag.