Skjemaveiviser - Feltvalg

On this page of the Form Wizard, you can specify the table or query that you need to create the form as well as the fields that you want to include in the form.

For å bruke denne funksjonen …

Klikk Bruk veiviser for å skape Formulær i e databasefil vindu.


Tabeller eller spørringer

Velg tabellen eller spørringen du vil lage et skjema for.

Tilgjengelige felter

>Viser en liste over navnene til databasefeltene i den valgte tabellen eller spørringa. Trykk for å velge et felt eller hold nede «Shift» eller «»-tasten mens du trykker for å velge mer enn ett felt.

>

Trykk for å flytte valgt(e) felt(er) til boksen pila peker på.

>>

Trykk for å flytte alle feltene til boksen pila peker på.

<

Trykk for å flytte de valgte feltene til boksen pila peker på.

<<

Trykk for å flytte alle feltene til boksen pila peker på.

^

Trykk for å flytte det valgte feltet opp en plass i lista.

v

Trykk for å flytte det valgte feltet ned en plass i lista.

Felter i skjemaet

Viser feltene som er med i det nye skjemaet.

Skjemaveiviser - Sett opp et underskjema