Symbolformer

Åpne verktøylinja for symbolformer. Fra denne kan du sette ulike symboler inn i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Ikon

Symbolformer


Trykk på en knapp på verktøylinja med symbolformer og dra i dokumentet for å tegna forma.

Merknadsikon

Noen former har et eget håndtak du kan dra i for å endre egenskapene til forma. Musepekeren vises som en hånd over denne typen håndtak.