Flere kontrollelementer

VerktÞylinja Flere kontrollelementer Äpnes nÄr du velger Flere kontrollelementer i verktÞylinjaKontrollelementer for skjema.

Rulleknapp

Ikon

Lag en rulleknapp.

I et Calc-rekneark kan du legge til en rulleknapp og lage en toveis lenke mellom rulleknappen og en celle ved hjelp av fanen «Data». Da vil det vÊre slik at rulleknappen endrer seg nÄr du endrer innholdet i cellen, og omvendt.

Rullefelt

Ikon

Lag et rullefelt.

Du kan angi disse egenskapene for et rullefelt:

Navn i grensesnittet

Betydning

Minste rulleverdi

Velg den minste hÞyden eller bredden pÄ et rullefelt.

HĂžyeste rulleverdi

Velg den stÞrste hÞyden eller bredden pÄ et rullefelt.

Standard rulleverdi

Velg standardverdien til et rullefelt, brukes nÄr skjemaet tilbakestilles.

Retning

Velg retningen pÄ et rullefelt, det vil si vannrett eller loddrett.

Liten endring

Velg det minste stykket du kan rulle med rullefeltet, for eksempel nÄr du trykker pÄ en av pilene.

Stor endring

Velg hvor langt rullefeltet skal flyttes ved store endringer, for eksempel nÄr du klikker i feltet mellom bjelken pÄ rullefeltet og en av pilene.

Forsinkelse

Velg forsinkelsen i millisekunder mellom rullefelthendelser. Dette styrer for eksempel forsinkelsen nÄr du trykker og holder nede en pilknapp pÄ rullefeltet.

Symbolfarge

Velg fargen pÄ pilene i rullefeltet.

Synlig stĂžrrelse

Velg stÞrrelsen pÄ bjelken pÄ rullefeltet i «verdienheter». For eksempel vil en verdi pÄ («HÞyeste rulleverdi» minus «Minste rulleverdi») / 2 gi en bjelke som fyller halve rullefeltet.

Du kan gjÞre rullefeltet like bredt som det er hÞyt ved Ä sette «Synlig stÞrrelse» til null.


I et Calc-rekneark kan du lage en toveis lenke mellom et rullefelt og en celle ved hjelp av fanen «Data».

Bildeknapp

Ikon

Lager en knapp som vises som et bilde. Bortsett fra selve bildet, har en bildeknapp de samme egenskapene som en vanlig knapp.

Bildefelt

Ikon

Lag et bildefelt. Det kan bare bli brukt til Ä legge til bilder fra en database. Dobbeltklikk pÄ et av feltene i skjemadokumentet for Ä Äpne dialogvinduet Sett inn bilde. Det finnes ogsÄ en sprettoppmeny (ikke i tegnemodus) med kommandoer for Ä sette inn og slette bilder.

Du kan vise bilder fra en database i et skjema, og nye bilder kan settes inn i databasen sÄ lenge bildefeltet ikke er skrivebeskyttet. Kontrollelementet mÄ vise til et databasefelt av bildetypen. Du kan bruke datafeltet pÄ fanen Data i egenskapene til Ä angi dette.

Datofelt

Ikon

Lag et datofelt. Hvis skjemaet er knyttet til en database kan verdiene hentes derfra.

Hvis du velger egenskapen «Rullegardin» for et datofelt, kan brukeren velge dato fra en kalender som Äpner seg nedenfor datofeltet. Dette gjelder ogsÄ for datofelt inne i et tabellkontrollfelt.

Tipsikon

Du kan enkelt redigere datofelt med tastene pil opp- og pil ned. Avhengig av markÞrens plassering, kan dato, mÄned eller Är endres med piltastene.


Merknader om datofelt.

Klokkeslettfelt

Ikon

Lag et tidsfelt. Hvis skjemaet er knyttet til en database kan verdiene til feltet hentes derfra.

Tipsikon

Du kan enkelt redigere klokkeslettfelt med tastene pil opp- og pil ned. Avhenging av markĂžrens plassering, kan time, minutt eller sekund endres med piltastene.


Filutvalg

Ikon

Lag en knapp som Ă„pner et filbehandlingsvindu.

Tallfelt

Ikon

Lag et tallfelt. Hvis skjemaet er knyttet til en database kan tallverdiene til feltet hentes derfra.

Valutafelt

Ikon

Lag et valutafelt. Hvis skjemaet er knyttet til en database kan innholdet av valutafeltet hentes derfra.

MĂžnsterfelt

Ikon

Lag et mÞnsterfelt. MÞnsterfelt er satt sammen av en redigeringsmaske og en tegnmaske. Redigeringsmaska avgjÞr hvilke data som kan skrives inn. Tegnmaska avgjÞr innholdet i mÞnsterfeltet nÄr skjemaet blir lastet.

Merknadsikon

Legg merke til at mĂžnsterfelt ikke blir eksportert til HTML-formatet.


Grupperamme

Ikon

Lag en ramme for knapper og andre felt. Grupperingsrammer lar deg gruppere valgknapper i en ramme.

Hvis du setter en grupperamme inn i dokumentet, startes Veiviseren for gruppeelement. Der kan du enkelt lage en valggruppe.

Merk: NĂ„r du drar en gruppeboks over kontrollelementer som ligger der fra fĂžr, og sĂ„ vil velge et kontrollelement, mĂ„ du fĂžrst Ă„pne sprettoppmenyen til gruppeboksen og velge Still opp → Flytt bakerst. Deretter velger du kontrollelementet mens du holder nede .

Merknadsikon

Gruppebokser er bare til pynt. Du kan gruppere valgfelt sammen etter funksjon ved Ă„ endre egenskapen Navn til det samme for alle feltene.


Tabellkontrollelement

Ikon

Lag et tabellkontrollelement for Ă„pning av en databasetabell. Hvis du lager et nytt tabellkontrollelement, vil veiviseren for Tabellkontrollelementer starte.

Merknader om tabellkontrollelementer.

Navigasjonslinje

Ikon

Lag en navigasjonslinje.

Med en navigasjonslinje kan du gÄ fram og tilbake mellom poster i en database eller et databaseskjema. Knappene pÄ denne navigasjonslinja virker pÄ samme mÄte som knappene pÄ den vanlige navigasjonslinja i LibreOffice.