Flytdiagrammer

Åpner verktøylinja for flytdiagrammersom kan settes inn som bilder i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Ikon

Flytdiagram


Trykk på en knapp på verktøylinja med flytdiagrammer og dra i dokumentet for å tegna forma.