Snakkebobler

Åpne verktøylinja for snakkebobler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Ikon

Forklaringer


Trykk på en knapp på verktøylinja for snakkebobler og dra i dokumentet for å tegna forma.

Merknadsikon

Noen former har et eget håndtak du kan dra i for å endre egenskapene til forma. Musepekeren vises som en hånd over denne typen håndtak.