Bildefilterlinja

Denne knappen på bildeverktøylinja åpner filterlinja, som lar deg bruke forskjellige filtre på det valgte bildet.

Ikon

Filter

Snu

Snur om fargeverdiene i et fargebilde, eller lysstyrkeverdiene i et bilde i gråtoner eller svart-hvitt, slik at du får et negativ. Bruk filteret en gang til for å gjøre om effekten.

Ikon

Snu

Gjør jevnere

Gjør bildet mykere eller mer uskarpt ved hjelp av et lavpassfilter.

Ikon

Gjør jevnere

Gjør skarpere

Gjør bildet skarpere ved hjelp av et høypassfilter.

Ikon

Gjør skarpere

Fjern støy

Fjerner støy i bildet ved hjelp av et medianfilter.

Ikon

Fjern støy

Solarisering

Åpner et dialogvindu der du kan styre solariseringseffekten. Solarisering er en effekt som får bildet til å se ut som det har kommet for mye lys på filmen under fremkalling. Fargene snus delvis om.

Ikon

Solarisering

Parametre

Velg grad av og type solarisering.

Grenseverdi

Velg hvor lyst bildet skal vises (i prosent). Alle bildepunkter som er lysere enn det du velger vil bli solarisert.

Snu

Kryss av her hvis bildepunktene som skal solariseres, også skal få snudd om fargene.

Aldring

Alle bildepunkter settes til sine gråtoneverdier, deretter reduseres den grønne og den blå fargekanalen med verdien du velger. Den røde fargekanalen endres ikke.

Ikon

Aldring

Aldringsgrad

Angir graden av aldring i prosent. Ved 0 % vises alle bildepunkter med sin gråtoneverdi. Ved 100 % er bare den røde fargekanalen synlig.

Plakateffekt

Åpne et dialogvindu der du kan velge antall plakatfarger. Med denne effekten blir antallet farger redusert, og fotografiet ser ut som et maleri.

Ikon

Plakateffekt

Plakatfarger

Velg hvor mange farger du vil redusere bildet til.

Popkunst

Gjør om et bilde til popkunstformat.

Ikon

Popkunst

Kulltegning

Viser bildet som en kulltegning. Konturene i bildet tegnes med svart, og de opprinnelige fargene tas bort.

Ikon

Kulltegning

Relieff

Viser et dialogvindu der du kan lage relieffer. Du kan velge hvor den tenkte lyskilden som bestemmer skyggen skal være, og hvordan bildet skal se ut i relieff.

Ikon

Relieff

Lyskilde

Velg hvor lyskilden skal plasseres. Lyskilden vises som en prikk.

Mosaikk

Slå sammen små grupper med bildepunkter til rektangulære områder i samme farge. Jo større rektanglene er, jo færre detaljer får bildet.

Ikon

Mosaikk

Elementoppløsning

Angir hvor mange bildepunkter som skal slås sammen til rektangler.

Bredde

Velg bredden på de enkelte flisene.

Høyde

Velg høyden på de enkelte flisene.

Framhev kantene

Gjør kantene til objektet skarpere.