Endret dokument

Hvis det er gjort endringer i dokumentet siden det sist ble lagret, vises «*» i dette feltet på statuslinja. Dette gjelder også nye dokumenter som ikke er lagret ennå.