Funksjoner

Viser «Funksjon»-rada nederst i utformingsvisningen til vinduet Spørringsutforming.

Ikon

Funksjoner