Slå på/av utformingsvisning

Vis spørringa i utformingsvisning eller i SQL-visning.

Ikon

Slå på/av utformingsvisning