Legg til tabeller

I dialogvinduet Legg til tabell kan du velge tabellene du trenger til oppgava. Når du lager en spørring eller en ny tabellpresentasjon, velger du tabellen som spørringa eller tabellpresentasjonen skal vise til. Når du arbeider med relasjonsdatabaser, velger du tabellene du vil danne relasjoner mellom.

De innsatte tabellene blir vist i et eget vindu i spørringsutforminga eller relasjonsvinduene, sammen med en liste over feltene i tabellen. Du kan velge størrelse og rekkefølge for dette vinduet.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på knappen Tabelle ii et databasefilvindu. Velg så Sett inn → Tabellutforming eller Rediger → Rediger


Tabell

Tabellnavn

Lister opp de tilgjengelige tabellene. Du setter inn en tabell ved å velge en fra lista og trykke Legg til. Du kan også dobbeltklikke på tabellnavnet. Da åpner det seg et vindu som inneholder tabellfeltene øverst i spørringsutforminga eller relasjonsvinduet.

Legg til

Sett inn den valgte tabellen.

Lukk

Lukk dialogvinduet Legg til tabeller.