Tøm spørring

Sletter spørringa. Alle tabeller vil bli fjernet fra utformingsvinduet.

Ikon

Tøm spørring