Sette innrykk, marger og spalter

Du kan sette innrykk og marger for dette avsnittet eller alle valgte avsnitt med musa.

Hvis du deler siden inn i spalter, eller dersom skrivemerket står i en tekstramme med flere spalter, kan du endre spaltebredden og mellomrommet mellom spaltene ved å dra de med musa på linjalen.

Når et objekt, et bilde eller et tegneobjekt er valgt, ser du kantene på objektet i linjalen. Du kan endre på kantene ved å dra de på linjalen med musa.

Hvis skrivemerket står i en tabellcelle, kan du endre innrykket til innholdet i cellen ved å dra det med musa på linjalen. Du kan endre på grenselinjene til tabellen på linjalen eller ved å dra i selve grenselinja.

Ikon

Disse ikonene viser venstreinnrykket til den første linja i det valgte avsnittet (den øverste trekanten) og venstreinnrykket til de andre linjene i avsnittet (den nederste trekanten).

Ikon

Dette ikonet til høyre på linjalen viser høyreinnrykket til det valgte avsnittet.

Oppgave

Framgangsmåte

Sett venstreinnrykk

Dra det nedre venstre merket til høyre mens du holder museknappen nede.

Sett venstreinnrykket til den første linja

Dra det øvre venstre merket til høyre mens du holder museknappen nede.

Sett høyreinnrykk

Dra merket til høyre mot venstre mens du holder museknappen nede.


Tipsikon

For å endre venstreinnrykket som starter med den andre linjen i avsnittet, hold nede -tasten og klikk på trekanten nede til høyre og dra den mot høgre.


Merknadsikon

Tabulatorer som er satt blir ikke endret når du rykker inn et avsnitt. Dersom tabulatorene havner utenfor margene til avsnittet, blir de ikke lenger vist, men de finnes likevel.