Sette tabulatorer

På linjalen kan du sette tabulatorer for dette avsnittet eller alle valgte avsnitt med musa.

I utgangspunktet er det standardtabulatorene som blir vist på den vannrette linjalen. Så snart du lager en ny tabulator, er det bare standardtabulatorene til høyre for den du har satt som er tilgjengelige.

Sette inn og redigere tabulatorstopp