Datakilden til dette dokumentet

Viser tabellen, som er koblet til dokumentet, i datakildeutforskeren.

Ikon

Datakilden til dette dokumentet

Velg en annen tabell med Rediger → Bytt database.