Sett inn databasekolonner

Sett inn alle felt fra den markerte oppføringa i det gjeldende dokumentet der markøren står. Denne knappen er bare synlig dersom dokumentet er et tekstdokument eller regneark.

Ikon

Data til tekst