Sorter synkende

Tekstfelter sorteres alfabetisk (Z – A), og tallfelter sorteres i synkende rekkefølge (9 – 0).

Ikon

Sorter synkende

Dataene i det valgte feltet sorteres alltid. Et felt velges alltid så snart du setter markøren i det. Du kan også sortere i tabeller ved å klikke på kolonneoverskriftene.

Hvis du vil sortere mer enn ett datafelt, velger du Data → Sorter og så fanen Sorteringskriterium, der du kan kombinere flere sorteringskriterier.