Nytt dokument

Use the New Document tab from the Hyperlink dialog to set up a hyperlink to a new document and create the new document simultaneously.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på Hyperlenke på verktøylinja Standard og velg Nytt dokument


Nytt dokument

Velg navnet, stien og typen til det nye dokumentet i dette området.

Rediger nå

Angir at det nye dokumentet er skapt og er åpnet for redigering.

Rediger senere

Angir at det nye dokumentet er skapt men er ikke åpnet for redigering.

Fil

>Skriv inn en nettadresse til filen du vil åpne når du klikker på hyperlenken.

Velg sti

ÅpnerVelg Sti dialogen, der du kan velge en sti.

Filtype

Angir filtypen for det nye dokumentet.

Flere innstillinger

Ramme

Skriv inn navnet på den ramma du vil at fila som lenka viser til, skal åpnes i eller velg en ramme fra lista. Hvis du ikke skriver inn noe her, åpnes fila i dette nettleservinduet.

Skjema

Angir om hyperlenken er innsatt som tekst eller knapp.

Hendelser

Åpner dialogvinduet Tildel makro, der du kan tilordne programkoder til hendelser som for eksempel «mus over objekt» eller «følg hyperlenke».

Tekst

Angir den synlige teksten eller knappteksten for hyperlenken.

Navn

Skriv inn et navn på hyperlenka. LibreOffice setter inn en NAME-tagg i hyperlenka.