Dokument

Hyperlinks to any document or targets in documents can be edited using the Document tab from the Hyperlink dialog.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på Hyperlenke på verktøylinja Standard og velg Dokument


Dokument

Sti

Skriv inn nettadressa til fila du vil åpne når du velger hyperlenka. Hvis du ikke velger en målramme, åpnes fila i det gjeldende dokumentet eller ramma.

Åpne fil

Opens the Open dialog, where you can select a file.

Mål i dokumentet

Mål

Angir målet for dokumentets hyperlenke iStien

Mål i dokumentet

Åpner dialogen forMålet i dokumentet.

Lenke (URL)

Angir URLen som kommer fra angivelsene i StienogMål.

Flere innstillinger

Ramme

Skriv inn navnet på den ramma du vil at fila som lenka viser til, skal åpnes i eller velg en ramme fra lista. Hvis du ikke skriver inn noe her, åpnes fila i dette nettleservinduet.

Skjema

Angir om hyperlenken er innsatt som tekst eller knapp.

Hendelser

Åpner dialogvinduet Tildel makro, der du kan tilordne programkoder til hendelser som for eksempel «mus over objekt» eller «følg hyperlenke».

Tekst

Angir den synlige teksten eller knappteksten for hyperlenken.

Navn

Skriv inn et navn på hyperlenka. LibreOffice setter inn en NAME-tagg i hyperlenka.