E-post

On the Mail page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for e-mail addresses.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på Hyperlenke på verktøylinja Standard og velg E-post og diskusjonsgrupper


E-post

Mottaker

Assigns the specified e-mail address to the hyperlink. Clicking the new hyperlink in the document will open a new message document, addressed to the receiver specified in the Recipient field.

Datakilder

Viser eller skjuler datakildevisningen. Dra mottakerens e-postadresse fra datafeltet i datakildeutforskeren til tekstfeltet Mottaker.

Emne

Angi et emne som skal bli satt inn i emnelinjen i den nye meldingen.

Flere innstillinger

Ramme

Skriv inn navnet på den ramma du vil at fila som lenka viser til, skal åpnes i eller velg en ramme fra lista. Hvis du ikke skriver inn noe her, åpnes fila i dette nettleservinduet.

Skjema

Angir om hyperlenken er innsatt som tekst eller knapp.

Hendelser

Åpner dialogvinduet Tildel makro, der du kan tilordne programkoder til hendelser som for eksempel «mus over objekt» eller «følg hyperlenke».

Tekst

Angir den synlige teksten eller knappteksten for hyperlenken.

Navn

Skriv inn et navn på hyperlenka. LibreOffice setter inn en NAME-tagg i hyperlenka.