Internett

Use the Internet page of the Hyperlink dialog to edit hyperlinks with WWW or FTP addresses.

For å bruke denne funksjonen …

Trykk på Hyperlenke på verktøylinja Standard og velg Internett

Velg Sett inn → Hyperlenke


Feltene for brukernavn, passord og anonym bruker gjelder bare for FTP-adresser.

Type hyperlenke

Vev

Skaper en http hyperlenke.

FTP

Skaper en http hyperlenke.

Lenke (URL)

Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink. If you do not specify a target frame, the file opens in the current document or frame.

Brukernavn

Avgir ditt innloggingsnavn, hvis du arbeider med FTP adresser.

Passord

>Avgir ditt passord, hvis du arbeider med FTP adresser.

Anonym bruker

Tillater deg å logge inn til FTP adressen som en anonym bruker.

Flere innstillinger

Ramme

Skriv inn navnet på den ramma du vil at fila som lenka viser til, skal åpnes i eller velg en ramme fra lista. Hvis du ikke skriver inn noe her, åpnes fila i dette nettleservinduet.

Skjema

Angir om hyperlenken er innsatt som tekst eller knapp.

Hendelser

Åpner dialogvinduet Tildel makro, der du kan tilordne programkoder til hendelser som for eksempel «mus over objekt» eller «følg hyperlenke».

Tekst

Angir den synlige teksten eller knappteksten for hyperlenken.

Navn

Skriv inn et navn på hyperlenka. LibreOffice setter inn en NAME-tagg i hyperlenka.