Rediger fil

Bruk knappen Rediger fil for å slå av eller på redigeringsmodus.

Ikon

Rediger fil

Du kan slå på et markeringsmerke i et skrivebeskyttet tekstdokument eller i «Hjelp». Velg Rediger → Merk tekst eller åpne sprettoppmenyen til et skrivebeskyttet dokument og velg Merk tekst. Tekstmarkøren vil ikke blinke.