Pilstil

Åpne verktøylinja for pilspisser. Bruk symbolet til å velge stil for enden på den valgte linja.

Knappen Pilstil blir bare vist når du tegner med tegnefunksjonene. Du kan lese mer under Linjestiler i hjelpen.

Ikon

Pilstil