Kantlinjefarge

Trykk på knappen Kantlinjefarge for å åpne verktøylinja for kantlinjefarge. Denne lar deg endre kantlinjefargen på et objekt.

Ikon

Linjefarge (på kantlinja)

Du kan lese mer under Kantlinjer i hjelpa.