Tekst ovenfra og ned

Specifies the vertical direction of the text.

Tekst ovenfra og ned

Tekst ovenfra og ned