Tekst fra venstre til høyre

Specifies the horizontal direction of the text.

Tekstretning fra venstre til høyre

Tekstretning fra venstre til høyre