Veiviser for listeboks: Feltlenke

Viser hvilke felt som skal brukes til å lenke sammen verditabellen og listetabellen.

Verditabellen er tabellen i det gjeldende skjemaet der listefeltet settes inn. Listetabellen er tabellen med data som skal vises i listefeltet. Begge tabellene må være lenket sammen med et felles datafelt. Disse lenkene velges på denne siden i veiviseren. Feltnavnene behøver ikke å være de samme (dette er avhengig av hvordan feltnavnene er laget i de to tabellene), men begge feltene må ha samme felttype.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Listeboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må være tilkoblet en database: Veiviseren side 3.


Verditabellfelt

Velg skjemadatafeltet som skal knyttes til et felt i den lenkede tabellen. I tillegg må du velge datafeltet du vi bruke, i lista nedenfor.

I Kontrollelement → Egenskaper blir det valgte feltet vist som en oppføring under Datafelt på fanen Data.

Listetabellfelt

Velg det lenkede tabelldatafeltet som er knyttet til det valgte verditabellfeltet. I tillegg må du velge datafeltet i lista nedenfor.

I Kontrollelement → Egenskaper blir det valgte feltet vist under Listeinnhold på fanen Data for et SQL-uttrykk.