Utformingsmodus på/av

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne verktøylinja Kontrollelementer for skjemaer eller Skjemautforming og trykk

Ikon

Utformingsmodus på/av


Merknadsikon

Legg merke til funksjonen Åpne i utformingsmodus. Hvis Åpne i utformingsmodus er på, vil dokumentet alltid åpnes i utformingsmodus, uansett hvilken tilstand det er i når det lagres.


Hvis skjemaet er knyttet til en database og du slår av utformingsmodus, blir Skjemalinja vist nederst i dokumentvinduet. Du kan redigere lenken til databasen i Skjemaegenskapene.