Tabulatorrekkefølge

I dialogvinduet Tabulatorrekkefølge kan du endre i hvilken rekkefølge kontrollfeltene får fokus i når brukeren trykker på tabulatortasten.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne verktøylinja for Skjemautforming og trykk

Ikon

Rekkefølge


Dersom skjemaelementer er satt inn i et dokument, avgjør LibreOffice automatisk i hvilken rekkefølge tabulatortasten flytter fokus mellom kontrollelementene. Hvert nye kontrollelement du legger til blir lagt inn til slutt i denne rekkefølgen. I dialogvinduet Tabulatorrekkefølge kan du tilpasse denne rekkefølgen.

Du kan også velge tabulatorposisjonen til et kontrollelement gjennom egenskapene ved å skrive inn en verdi under Rekkefølge i Egenskapene til kontrollelementet.

Radioknapper kan bare nås med tabulatortasten når de er valgt. Dersom du har lagd en gruppe med radioknapper der ingen er valgt, vil ikke brukeren kunne gå til denne gruppa eller noen av radioknappene med tastaturet.

Kontrollelementer

Lister opp alle kontrollelementene i skjemaet. Kontrollelementene kan velges med tabulatortasten i en gitt rekkefølge fra øverst til nederst. Velg et element fra lista Kontrollelementer for å tildele det en plass i tabulatorrekkefølgen.

Flytt opp

Trykk Flytt opp for å flytte det valgte kontrollelementet en posisjon lenger opp i tabulator-rekkefølgen.

Flytt ned

Trykk Flytt ned for å flytte det valgte kontrollelementet en posisjon lenger ned i tabulator-rekkefølgen.

Automatisk sortering

Trykk på knappen Automatisk sortering for å sortere kontrollelementene i henhold til posisjonen de har i dokumentet.