Hendelser

På fanen Hendelser kan du knytte makroer til hendelser som skjer med kontrollelementene i et skjema.

Når hendelsen skjer, blir de lenkede makroene oppkalt. For å tildele makroer til en hendelse trykk...knappenTildel til hendelse dialogen åpnes.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen til et valgt skjemaelement, og velg fanen Kontrollelement → Hendelser

Åpne en av verktøylinjene Kontrollelementer for skjemaer eller Skjemautforming, trykk på Kontrollelement og velg fanen Hendelser


De forskjellige kontrollelementene har forskjellige hendelser. Det er bare hendelsene som er tilgjengelig for det valgte kontrollelementet og sammenhengen det står i, som vises på fanen Hendelser. Følgende hendelser finnes:

Godta handling

Denne hendelsen skjer før en handling blir utført ved å trykke på kontrollelementet. For eksempel vil en knapp kalt «Send» utløse en sendehandling, men selve sendeprosessen starter først når hendelsen «Ved start» skjer. Du kan bruke Før utføring til å avbryte prosessen. Hvis den tilknyttede metoden sender tilbake verdien USANN, blir ikke Ved start utført.

Utfør handling

Hendelsen Utfør handling skjer når en handling blir startet. Hvis du for eksempel har en «Send»-knapp i skjemaet, er sendeprosessen selve hendelsen som blir startet.

Endret

Hendelsen Endret finner sted når kontrollelementet mister fokus og innholdet i kontrollelementet er blitt endret siden den mistet fokus.

Tekst endret

Hendelsen Endret tekst finner sted hvis du skriver inn eller endrer en tekst i et skrivefelt.

Elementstatus endret

Hendelsen Elementstatus endret finner sted når statusen til et kontrollelement er endret.

Når den får fokus

Hendelsen Får fokus finner sted når et kontrollelement får fokus.

Når den mister fokus

Hendelsen Mister fokus finner sted når et kontrollelement mister fokus.

Ved tastetrykk

Hendelsen Tes trykket finner sted når en bruker trykker på en hvilket som helst tes mens kontrollelementet har fokus. Denne hendelsen kan knyttes til en makro for å sjekke oppføringer.

Etter tastetrykk

Hendelsen Etter tastetrykk finner sted når brukeren slipper en hvilken som helst tast mens kontrollelementet har fokus.

Mus innenfor

Hendelsen mus inni finner sted når musepekeren er innenfor kontrollelementet.

Musebevegelse mens en tast er trykket

Hendelsen Musebevegelse mens en tast er trykket finner sted når musepekeren flyttes mens en tast er trykket. Et eksempel er når en ekstra tast brukes til å velge hvilken modus som skal brukes (for eksempel flytting eller kopiering).

Musebevegelse

Hendelsen Mus flyttet finner sted dersom musepekeren blir flyttet over kontrollelementet.

Museknapp trykket inn

Hendelsen Museknapp trykket finner sted dersom du trykker ned museknappen mens musepekeren er over kontrollfeltet.

Merknadsikon

Noter at denne hendelsen også brukes for å varsle om en sprettoppmeny på kontrollen.


Museknapp sluppet

Hendelsen Museknapp sluppet finner sted dersom du slipper museknappen mens musepekeren er over kontrollfeltet.

Mus utenfor

Hendelsen Mus utenfor finner sted dersom musepekeren er utenfor kontrollfeltet.

Før oppdatering

Hendelsen «Før oppdatering» finner sted før innholdet i kontrollelementet som er endret av brukeren, blir skrevet til datakilden. Den lenkede makroen kan blant annet hindre handlingen ved å returnere «USANN».

Etter oppdatering

Hendelsen finner sted etter at de endringene som ble utført av brukeren er lagret i datakilden.

Før tilbakestilling

Hendelsen Før tilbakestilling skjer før et skjema tilbakestilles. Den lenkede makroen kan for eksempel hindre at skjemaet tilbakestilles ved å returnere «USANN».

Et skjema tilbakestilles hvis ett av disse vilkårene er oppfylt:

  1. Brukeren trykker en knapp (HTML) som er valgt til å være tilbakestillingsknapp.

  2. En ny og tom post opprettes i et skjema som er lenket til en datakilde. Dette kan for eksempel skje hvis brukeren står i den siste posten og trykker Neste post.

Etter tilbakestilling

Hendelsen Etter tilbakestilling finner sted når et skjema er blitt tilbakestilt.