Generelt

PÄ fanen Generelt finner du generelle egenskaper for et kontrollelement i skjemaet. Hver type kontrollelement har sine egenskaper, altsÄ er ikke alle de fÞlgende egenskapene tilgjengelig for alle kontrollementer.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Åpne sprettoppmenyen til et valgt skjemaelement og velg fanen Kontrollelement → Generelt

Åpne en av verktĂžylinjene Kontrollelementer for skjemaer eller Skjemautforming, trykk pĂ„ Kontrollelement og velg fanen Generelt


Merknadsikon

Hvis du eksporterer skjemadokumentet til HTML, blir standardverdiene til kontrollelementene eksportert, ikke verdiene som er skrevet inn. Standardverdiene er valgt i egenskapene, avhengig av typen kontrollelement. Tekstfelt har for eksempel Standardverdi, avkryssingsbokser og alternativfelt har Standardstatus, mens listebokser har Standardvalg.


Anker

Angir hvor kontrollelementet blir forankra.

Antall linjer

NÄr det gjelder kombinasjonsbokser med egenskapen Rullegardin, kan du velge hvor mange linjer som skal vises i nedtrekkslista. I kontrollfelter som ikke har denne egenskapen, styres antallet linjer som vises, av stÞrrelsen pÄ kontrollfeltet og skrifta som er valgt.

Autoutfylling

Dette er en funksjon som viser en liste over tidligere oppfÞringer nÄr du begynner Ä skrive i kombinasjonsboksen.

Bakgrunnsfarge

De fleste kontrollfelter kan ha en bakgrunnsfarge. Hvis du trykker pĂ„ Bakgrunnsfarge, fĂ„r du opp en liste der du kan velge farge. Velg «Standard» hvis du vil beholde systeminnstillinga. Hvis fargen du vil ha ikke stĂ„r i lista, kan du trykke pĂ„ 
 for selv Ă„ lage en farge.

Bilde

En bildeknapp har en bilde-egenskap. Bilde-egenskapen inneholder sti og filnavn til bildet du vil vise pÄ knappen. Hvis du velger en bildefil med 
-knappen, sÄ blir stien og filnavnet automatisk tatt med i tekstfeltet.

Bredde

Velg kolonnebredden i tabellkontrollfeltet i enheten som er oppgitt i LibreOffice modulinnstillinger. Hvis du vil, kan du skrive inn en verdi og en gyldig mÄleenhet, for eksempel 2 cm.

Bredde

Angir bredden pÄ kontrollelementet.

Bryter

Bestemmer om en knapp skal vÊre av-/pÄ-knapp. Setter du skift til «Ja», kan du bytte mellom «Valgt» og «Ikke valgt» nÄr du trykker pÄ knappen eller trykker pÄ mellomromstasten nÄr knappen har fokus. En knapp i tilstanden «Valgt» vises som «inntrykt».

Datoformat

Med datofelt kan du velge format pÄ datovisninga.

Merknadsikon

Alle formatfelt (dato, tid, valuta, tall) blir automatisk formaterte nÄr du gÄr ut av de, uansett hvordan du har skrevet inn verdien.


Desimalpresisjon

For tall og valutafelt kan du avgjĂžre hvor mange siffer som skal vises til hĂžyre for desimaltegnet.

Etikett

Etikett-egenskapen styrer etikettene til kontrollfeltene som vises i skjemaet. Denne egenskapen styrer den synlige etiketten eller kolonneoverskriften til datafelt i tabellkontrollskjema.

NÄr du oppretter et nytt kontrollelement, blir beskrivelsen som er valgt pÄ forhÄnd i egenskapen Navn, som standard brukt som etikett for kontrollelementet. Etiketten bestÄr av navnet pÄ kontrollelementet og et heltall (for eksempel «Kommandoknapp1»). Du kan bruke Tittel-egenskapen til Ä legge til en annen beskrivelse av kontrollelementet, slik at etiketten viser hvilken funksjon kontrollelementet har. Du bÞr endre denne oppfÞringen slik at kontrollelementet gis et navn som er lett forstÄellg for brukeren.

For Ă„ lage tittel som spenner over flere linjer, Ă„pne kominasjonsboksen ved hjelp av pilknappen. Du kan skape et linjeskifte med tastekombinasjonen SHIFT + + Enter.

Merknadsikon

Tittel-egenskapen brukes bare som etikett for et skjemaelement som brukeren ser i grensesnittet. Hvis du arbeider med makroer, mÄ du huske at det alltid henvises til kontrollelement gjennom egenskapen Navn ved kjÞretid.


Etikettfelt

Oppgi en kilde for navnet pÄ kontrollobjektet. Teksten i etikettfeltet blir brukt i stedet for navnet pÄ et databasefelt i for eksempel filterstrukturen, dialogvinduet sÞk og som kolonnenavn i tabellvisninga.

Du kan velge en bokstav i etiketten som snarveistast, slik at brukeren kan gÄ til kontrollelementet ved Ä bruke tastaturet. Sett inn en tilde (~) fÞr bokstaven som skal vÊre snarveistast.

Bare teksten til grupperamma kan brukes som etikettfelt nÄr radioknapper brukes. Denne teksten brukes pÄ alle radioknappene i den samme gruppa.

Hvis du trykker pÄ 
 ved siden av tekstfeltet, fÄr du opp dialogvinduet for Valg av etikettfelt. Velg en etikett fra lista.

Merk av i boksen Ingen tildeling for Ă„ fjerne koblinga mellom et kontrollelement og det tildelte etikettfeltet.

Filtrering/sortering

Bestemmer om filtrerings- og sorteringselementene i en valgt navigasjonslinjekontroll skal vises eller skjules. Disse filtrerings- og sorteringselementene finnes: sorter stigende, sorter fallende, sorter, automatisk filtrering, standardfilter, bruk filter og tilbakestill filter/sortering.

Flervalg

Lar deg velge mer enn ett element i en listeboks.

Formatering

Angi formatkoden til kontrollelementet. Trykk pÄ 
-knappen for Ä velge formatkode.

Forsinkelse

Velg hvor lang tid det skal gÄ, i millisekunder, mellom gjentagelse av hendelser. En gjentagende hendelse skjer nÄr du trykker pÄ en pilknapp eller bakgrunnen i et rullefelt, eller en av postnavigasjonsknappene pÄ en navigasjonslinje, og holder museknappen inne en stund. Du kan skrive inn en verdi med en gyldig tidsenhet etter, for eksempel 2 s eller 500 ms.

Gjenta

Velg om handlinga til et kontrollelement, for eksempel en rulleknapp eller et rullefelt, skal gjentas nÄr du trykker pÄ kontrollelementet og holder museknappen nede.

Handling

Du kan bruke navigasjonshandlinger til Ă„ lage dine egne knapper til databasenavigasjon.

Den fĂžlgende tabellen beskriver de handlingene du kan tilordne til knapper.

Handling

Beskrivelse

Ingen

Ingen handling skjer.

Send skjema

Sender dataene som er skrevet inn i andre kontrollfelt i skjemaet, til adressen som er valgt under Skjemaegenskaper i angitt URL.

Skriv inn adressen i skjemaegenskapen «URL» nÄr du eksporterer til en PDF-fil.

Nullstill skjema

Nullstiller innstillingene i andre kontrollfelt til standardverdiene (Standardstatus, Standardutvalg, Standardverdi).

Åpne dokument/nettside

Åpner adressa som er valgt under URL. Du kan bruke Ramme til Ă„ velge mĂ„lramme.

FĂžrste post

Flytter skjemaet til den fĂžrste dataposten.

Forrige post

Flytter skjemaet til den forrige dataposten.

Neste post

Flytter skjemaet til den neste dataposten.

Siste post

Flytter skjemaet til den siste dataposten.

Lagre post

Lagrer dataposten hvis det er nĂždvendig.

Angre innskriving

Angrer endringene i dataposten.

Ny post

Flytter skjemaet til innsettingsraden.

Slett post

Sletter dataposten.

Oppdater skjema

Leser inn igjen den sist lagrede versjonen av skjemaet.


Handling ved post

Velg om handlingselementet skal skjules eller vises pÄ et valgt kontrollelement pÄ navigasjonslinja. Dette er handlingselementene: lagret post, angre, ny post, slett post og oppdater.

Hjelpeadresse

Oppgi en URL til et hjelpedokument som kan hentes fram ved hjelp av kontrollfeltet. Hjelp for kontrollfeltet kan Äpnes nÄr fokuset er pÄ kontrollfeltet og brukeren trykker «F1».

Hjelpetekst

Angi en hjelpetekst som skal vises som et tips pÄ kontrollelementet. Tipset viser teksten i brukermodus nÄr musepekeren beveges over kontrollelementet.

PĂ„ URL-knapper blir hjelpeteksten vist som et utvidet tips i stedet for adressen som er skrevet under URL.

Hjelpetekst

Du kan oppgi tilleggsinformasjon eller en beskrivende tekst i hvert kontrollfelt. Denne egenskapen hjelper programmereren til Ă„ lagre tilleggsinformasjon som kan brukes i programkoden. Feltet kan for eksempel brukes til variabler eller andre evalueringsparametre.

HĂžyde

Angir hÞyden pÄ kontrollelementet.

HĂžyeste dato

Oppgi en dato i datofeltet. Ingen brukere kan da skrive inn en hĂžyere datoverdi enn denne.

HĂžyeste rulleverdi

Velg den hĂžyeste verdien til et kontrollelement for rullefelt.

HĂžyeste tid

Oppgi en tidsverdi i tidsfeltet. Ingen brukere kan skrive inn en hĂžyere tidsverdi enn denne.

HĂžyeste verdi

Du kan sette en grense for hvor mange tegn brukeren kan skrive inn i tall- og valutafelt.

IkonstĂžrrelse

Velg om knappene pÄ den valgte navigasjonslinja skal vÊre smÄ eller store.

Justering / bildejustering

Du kan velge venstrejustering, hĂžyrejustering og midtstilling. Justeringa kan stilles inn for de fĂžlgende elementene:

  1. Tittelen pÄ etikettfelt

  2. Innholdet i tekstfelt

  3. Innhold av tabellfelt i kolonnene i et tabellelement

  4. Bilde eller tekst som blir brukt pÄ knapper

    Merknadsikon

    For knapper er justeringa kalt Bildejustering.


Kantfarge

Velg kantfargen pÄ kontrollelement som har «flat» kantlinje.

Kantlinje

Ramma pÄ enkelte kontrollfelt kan tilpasses med egenskapen Kantlinje. Du kan velge «uten ramme», «3D-utseende» eller «flat».

Lenke (URL)

Skriv inn adressen til en knapp av typen «Åpne dokument/nettside» i Lenke (URL)-feltet. Adressen Ă„pnes nĂ„r du trykker pĂ„ knappen.

NĂ„r du fĂžrer musepekeren over knappen i brukermodus, vises nettadressa som et utvidet tips hvis ingen annen hjelpetekst er skrevet inn.

ListeoppfĂžringer

Merk at tips viser til kontrollelementene og tastaturet.

I kombinasjonsboksen Standardvalg velger du oppfÞringene som skal vÊre forhÄndsvalgt i lista.

Merknadsikon

Legg merke til at disse listeoppfÞringene bare blir tatt med i skjemaet hvis «Verdiliste» er valgt under Innholdstype pÄ fanen Data.


Hvis du ikke vil at listeoppfÞringene skal skrives til databasen eller sendes til mottakeren av skjemaet, men heller at de skal ha andre verdier som ikke vises i skjemaet, kan du lage en verdiliste der oppfÞringene er tilordna verdier. Verdilista settes opp pÄ fanen Data. Velg «Verdiliste» under Type listeinnhold og legg inn verdiene som skal tilordnes de synlige listeoppfÞringene, under Listeinnhold. RekkefÞlgen i verdilista er viktig for at verdiene skal tilsvare riktig oppfÞring.

Merknadsikon

I HTML-dokumenter vil listeoppfÞringer fra fanen Generelt tilsvare HTML-taggen <OPTION>. Verdiene i verdilista under Listeinnhold pÄ fanen Data tilsvarer taggen <OPTION VALUE=
>.


Liten endring

Skriv inn hvilken verdi som skal legges til eller trekkes fra nÄr brukeren trykker pÄ pilknappen pÄ rullefeltet.

Minste dato

Velg den tidligste datoen brukeren kan skrive inn.

Minste rulleverdi

Velg den laveste verdien til et kontrollelement for rullefelt.

Minste tid

Oppgir den minste tidsverdien en bruker kan skrive inn.

Minste verdi

I numeriske felt og valutafelt kan du oppgi en minsteverdi for Ă„ hindre brukeren i Ă„ oppgi en for lav verdi.

Musehjulrulling

Stiller inn om verdier endres mens brukeren ruller musehjulet. «Aldri»: Ingen endringa av verdien. NÄr fokusert: (standard), vil verdien endres nÄr kontrollelementet har fokuset og hjulet peker pÄ kontrollelementet og blir rulla. «Alltid»: Verdien endres nÄr musehjulet peker pÄ kontrollelementet og blir rulla, uavhengig av hvilken kontroll som har fokus.

Navigasjonslinje

Velg om navigasjonslinja skal vises nederst i tabellelementet.

Navigering

Velg Ä vise eller skjule navigasjonselementene i et kontrollelement pÄ navigasjonslinja. Dette er navigasjonselementene: fÞrste post, forrige post, neste post og siste post.

Navn

Alle kontrollfelter og alle skjemaer har egenskapen Navn, som gjĂžr at de kan identifiseres. Navnet kommer fram i skjemastrukturen, og kontrollfeltet kan bli vist til fra en makro ved hjelp av navnet. Det er allerede skrevet inn et navn i standardinnstillingene. Kontrollfeltet er identifisert med navnet, som er bygget opp av etiketten og nummeret til feltet.

Merknadsikon

SÞrg for at navnene pÄ kontrollelementene er unike hvis du arbeider med makroer.


Navnet blir ogsÄ brukt til Ä gruppere sammen ulike kontrollelementer som hÞrer sammen funksjonelt, slik som radioknapper. For Ä gjÞre dette, gir du det samme navnet til alle medlemmene i gruppa. NÄr de har likt navn, hÞrer de til samme gruppe. Grupperte kontrollelementer kan vises i en grupperingsboks.

Nedtrekk

Kontrollfelt med nedtrekksfunksjon har en ekstra pilknapp som Ă„pner lista over skjemaoppfĂžringer med et museklikk. Under Antall linjer kan du velge hvor mange linjer eller rader som skal vises i nedtrekkslista. Kombinasjonsfelt kan ha nedtrekksfunksjon.

Kombinasjonsbokser som er satt inn som kolonner i et tabellelement, er i utgangspunktet alltid stilt inn som nedtrekkslister.

Passordtegn

Hvis brukeren skriver inn et passord, kan du velge hvilke tegn som skal vises istedenfor tegnene brukeren skriver inn. Skriv inn ASCII-koden til tegnene du vil bruke under Passordtegn. Du kan bruke verdier fra 0 til 255.

Tipsikon

Du finner tegnene og ASCII-kodene som hþrer til dem, i dialogvinduet Spesialtegn (Sett inn → Spesialtegn).


Plassering

Velg om posisjonselement pÄ et valgt kontrollelement pÄ navigasjonslinja skal vises eller skjules. Dette er posisjonselementene: postetikett, postposisjon, posttall-etikett, antall poster.

PosisjonX

Angir X-posisjonen for kontrollelementet, relativt til ankeret.

PosisjonY

Angir Y-posisjonen for kontrollelementet, relativt til ankeret.

Postmerke

Velg om den fĂžrste kolonnen skal vises med radetiketter der gjeldende post er markert med en pil.

Prefikssymbol

Angi om valutasymbolet skal vises fÞr eller etter tallet nÄr du bruker valutafelter. Standardinnstillinga er at valutasymboler stÄr bak tallet.

PĂ„

Hvis et kontrollfelt har egenskapen «PÄ», vil brukeren kunne bruke dette feltet. Hvis «Av» er valgt, blir feltet vist med grÄ farge og vil ikke kunne brukes.

RadhĂžyde

I tabellkontroller kan du velge en verdi for radhÞyde. Hvis du vil, kan du skrive inn en verdi fulgt av en gyldig mÄleenhet, for eksempel «2 cm».

Ramme

Du kan ogsĂ„ velge mĂ„lramme for nettadresser som du Ă„pner med knapper som er tilordnet handlinga Åpne dokument eller nettside.

Hvis du klikker i feltet, kan du velge hvilken ramme det neste dokumentet skal Ă„pnes i. De fĂžlgende alternativene finnes:

Alternativ

Betydning

_blank

Det neste dokumentet blir Ă„pnet i en ny, tom ramme.

_parent

Det neste dokumentet blir Ă„pnet i en foreldreramme. Hvis ingen foreldrerammer finnes, blir dokumentet Ă„pnet i den samme ramma.

_self

Det neste dokumentet blir Ă„pnet i den samme ramma.

_top

Det neste dokumentet blir Äpnet i et vindu pÄ toppnivÄ, altsÄ i ramma som er pÄ hÞyeste nivÄ i hierarkiet. Hvis ramma allerede er pÄ toppnivÄ, blir dokumentet Äpnet i den samme ramma.


Merknadsikon

Ramme-egenskapen blir brukt for HTML-skjemaer, ikke databaseskjemaer.


Redigeringsmaske

Ved Ă„ oppgi tegnkoden i mĂžnsterfelt kan du avgjĂžre hva brukeren kan skrive inn i mĂžnsterfeltet.

Redigeringsmaska avgjÞr hva det er mulig Ä skrive inn. Hvis brukeren skriver inn tegn som ikke svarer til redigeringsmaska, forkastes verdien sÄ snart brukeren gÄr ut av feltet. Du kan lage tegnmaska av de fÞlgende tegna:

Tegn

Betydning

L

En tekstkonstant. Denne posisjonen kan ikke endres. Tegnet blir vist i den tilsvarende posisjonen i Tegnmasken.

a

Bokstavene a-z og A-Z kan skrives inn. Store bokstaver blir ikke gjort om til smÄ.

A

Bokstavene A-Z kan skrives inn. Hvis en liten bokstav blir skrevet inn, blir den gjort om til en stor.

c

Tegna a-z, A-Z og 0-9 kan skrives inn. Store bokstaver blir ikke gjort om til smÄ.

C

Tegna A-Z og 0-9 kan skrives inn. Hvis en liten bokstav blir skrevet inn, blir den gjort om til en stor.

N

Bare tallene 0-9 kan skrives inn.

x

Alle utskrivbare tegn kan skrives inn.

X

Alle utskrivbare tegn kan skrives inn. Hvis en liten bokstav blir skrevet inn, blir den automatisk gjort om til en stor.


Redigeringsmaska «NNLNNLLLLL» passer til tegnmaska «__.__.2000». Da kan brukeren bare skrive inn fire siffer i datoen.

Retning

Velg om et rullefelt eller en tallboks skal plasseres vannrett eller loddrett.

Rullefelt

Gir en tekstboks et rullefelt av den typen du velger.

Rulleknapp

Rulleknapper kan brukes til tallfelt, valutafelt, datofelt og tidsfelt.

Skalering

Endre stÞrrelsen pÄ bildet slik at det passer til kontrollelementet.

Skjul utvalg

Velg om et tekstutvalg eller kontrollelement fortsatt skal vÊre valgt etter at fokus ikke lenger er pÄ noe kontrollelement. Hvis du setter Skjul utvalg til «Nei», vil den valgte teksten fortsatt vÊre valgt etter at fokus er flyttet fra kontrollelementet som inneholder teksten.

Skrifttype

NÄr det gjelder kontrollfelt som har synlig tekst eller titler, velger du skrifttypen du vil bruke til visning. Du Äpner dialogvinduet Skrifttype ved Ä trykke pÄ 
-knappen. Den valgte skrifttypen brukes i kontrollfeltnavn og til Ä vise data i tabellkontrollfelter.

Skrivebeskyttet

Egenskapen Skrivebeskyttet kan tildeles til alle kontrollelementer som brukeren kan skrive inn tekst i. Om du gir egenskapen til et bildefelt som har hentet bildet fra en database, kan ikke brukeren sette inn nye bilder i databasen.

Standard rulleverdi

Velg standardverdien for rullefeltet.

Standarddato

Velg standarddato.

Standardknapp

Egenskapen Standardknapp innebÊrer at knappen som hÞrer til blir tatt i bruk nÄr du trykker «Enter». Hvis du Äpner et dialogvindu eller skjema uten Ä gjÞre andre handlinger, da er knappen med denne egenskapen standardknappen.

Merknadsikon

Denne egenskapen bĂžr tilordnes til bare Ă©n knapp i dokumentet.


NÄr du bruker skjemaer i nettsider, kan du finne denne egenskapen i sÞkemasker. Dette er redigeringsmasker med et tekstfelt og en SendemÄte-knapp. SÞkeordet skrives inn i tekstfeltet, og sÞket starter nÄr du trykker pÄ knappen. Hvis knappen er valgt som standardknapp, er det nok Ä trykke «Enter» nÄr du har skrevet inn sÞkeordet.

Standardstatus

Velg om et alternativ eller en avkryssingsboks skal vĂŠre krysset av som standard.

NÄr det gjelder knapper av tilbakestillingstypen, kan du velge status for kontrollelementet nÄr en bruker slÄr pÄ tilbakestillingsknappen.

I grupperte valgfelt angis standardinnstillingen for gruppa med egenskapen Standardstatus.

Standardtekst

Velg standardtekst for et tekstfelt eller en kombinasjonsboks.

Standardtid

Velg standardtid.

Standardvalg

Velg den av oppfĂžringene i listeboksen som skal vĂŠre standard.

NÄr det gjelder knapper av tilbakestillingstypen, angir oppfÞringen Standardvalg status for listeboksen nÄr en bruker slÄr pÄ tilbakestillingsknappen.

NÄr en listebok inneholder en verdiliste, kan du trykke pÄ 
 for Ä Äpne dialogvinduet Standardvalg.

I dialogvinduet Standardvalg velger du hvilke oppfÞringer som skal vÊre valgt nÄr skjemaet som inneholder listeboksen, Äpnes.

Standardverdi

Velg standardverdien for kontrollfeltet. Standardverdien blir for eksempel satt inn nÄr et skjema blir Äpnet.

NÄr det gjelder knapper av tilbakestillingstypen, angir oppfÞringen Standardverdi status for kontrollelementet nÄr en bruker slÄr pÄ tilbakestillingsknappen.

Stil

>Velg om avkryssingsbokser og valgknapper skal vises tredimensjonalt (standard) eller flatt.

Stor endring

Velg verdien som skal legges til eller trekkes fra nÄr brukeren trykker ved siden av rullelinja i rullefeltet.

Strengt format

Du kan gjÞre en formatsjekk med kontrollfelt som godtar formatert innhold (dato, klokkeslett og lignende). Hvis den strenge formateringsfunksjonen er pÄ (Ja), blir bare de tillatte tegnene godtatt. For eksempel blir bare tall og datoskilletegn godtatt i datofelt, alle bokstaver blir ignorert.

StĂžrste tekstlengde

Du kan sette en grense for hvor mange tegn brukeren kan skrive inn i tekst- og kombinasjonsbokser. Hvis denne kontrollfeltegenskapen er usikker, er standardinnstillinga null.

Hvis kontrollelementet er knyttet til en database og tekstlengden skal bestemmes ut fra feltet i databasen, mÄ du ikke velge noen tekstlengde her. Innstillingene kan bare plukkes opp fra databasen hvis denne egenskapen ikke er pÄ (tilstand «Ikke definert»).

Symbolfarge

Velg farge pÄ symboler pÄ kontrollelementer, for eksempel pilene pÄ rullefelt.

Synlig

Bestemmer og kontrollelementet vil vĂŠre synlig i lysbildeframvisninga. I utformingsmodus vil kontrollelementet alltid vĂŠre synlig.

Merk at hvis denne egenskapen er satt til «Ja» (standardvalget, betyr nÞdvendigvis ikke dette at kontrollelementet vil vises pÄ skjermen. Flere begrensninger blir brukt nÄr et kontrollelements effektive synlighet beregnes. For eksempel, nÄr et kontrollelement plassert i en skjult bolk i Writer, vil dette aldri vises fÞr bolken blir synlig.

Hvis denne egenskapen er satt til «Nei», will kontrollelementet alltid vÊre skjult i lysbildeframvisninga.

Eldre versjoner av OpenOffice.org fÞr 3.1 vil overse denne egenskapen i stillhet nÄr den leser dokumenter som bruker denne.

Synlig stĂžrrelse

Velg stÞrrelsen pÄ bjelken i rullefeltet mÄlt i «verdienheter». For eksempel vil en verdi pÄ («HÞyeste rulleverdi» minus «Minste rulleverdi») / 2 gi en bjelke som fyller halve rullefeltet.

Hvis 0 er valgt, vil bjelken vĂŠre like bred som den er hĂžy.

Ta fokus ved klikk

Her kan du velge om trykknappen skal fÄ fokus nÄr noen trykker pÄ den.

Tabulator

Egenskapen Tabulator avgjĂžr om et kontrollfelt kan velges med tabulatortasten. Disse alternativene er tilgjengelige:

Nei

Hopper over kontrollelementet nÄr fokus blir flyttet med tabulatortasten.

Ja

Kontrollelementet kan velges med tabulatortasten.


TabulatorrekkefĂžlge

Egenskapen TabulatorrekkefÞlge avgjÞr hvilken rekkefÞlge kontrollelementene skal fÄ fokus i nÄr du trykker tabulatortasten. I skjema som inneholder mer enn ett kontrollelement, flytter fokus til neste kontrollelement nÄr du trykker tabulatortasten. Du kan velge rekkefÞlge for fokus under TabulatorrekkefÞlge.

Merknadsikon

TabulatorrekkefÞlge kan ikke tilpasses for Skjulte kontrollelementer. Hvis du vil, kan du velge denne egenskapen for bildeknapper og bildefelt, slik at ogsÄ disse kan velges med tabulatortasten.


NÄr du lager et skjema, blir en indeks automatisk tilordnet de kontrollfeltene som blir lagt til i skjemaet. Hvert nye kontrollfelt fÄr en indeks som er 1 hÞyere. Hvis du endrer pÄ én indeks, blir indeksene til de andre kontrollelementene oppdatert automatisk. Elementer som ikke kan fokuseres (Tabulator = Nei), fÄr ogsÄ en verdi. Disse kontrollelementene hopper tabulatortasten likevel over.

Du kan ogsÄ lett velge indekser til de ulike kontrollelementene i dialogvinduet TabulatorrekkefÞlge.

Tegnmaske

Du kan bruke maskerte felt til Ă„ velge en tegnmaske. Tegnmaska inneholder de fĂžrste verdiene i et skjema, og er alltid synlig etter at du har lastet ned et skjema. Hvis du bruker en tegnkode for redigeringsmaska, kan du avgjĂžre hvilke oppfĂžringer brukeren kan skrive inn i det maskerte feltet.

Merknadsikon

Tegnmaska bĂžr alltid vĂŠre like lang som redigeringsmaska. Hvis den ikke er det, blir redigeringsmaska enten kuttet ned eller fylt opp med mellomrom til den er like lang som tegnmaska.


Tekstbryting

Viser tekst over mer enn Ă©n linje. Lar deg bruke linjeskift i et skrivefelt, slik at du kan skrive inn flere linjer med tekst. Du kan legge inn linjeskift manuelt med Enter.

Tekstlinjene slutter med

For tekstfelt kan du velge hva slags linjesluttkode som skal brukes nÄr du skriver inn tekst i en databasekolonne.

Teksttype

Lar deg ta med linjeskift og formatering i kontrollfelter, for eksempel i tekstbokser og etiketter. Du kan legge inn linjeskift manuelt med Enter-tasten. Velg «Flere linjer med formatering» for Ä skrive inn formatert tekst.

Advarselsikon

Hvis du velger teksttypen «Flere linjer med formatering», kan du ikke knytte kontrollelementet til et databasefelt.


Merknadsikon

Dette kontrollelementet heter «Skrivefelt med flere linjer» for tekstkolonner inne i tabellelementer.


Tidsformat

Velg tidsformat for timer og minutter.

TrenivÄ

Denne egenskapen avgjÞr om en avkryssningsboks skal kunne stÄ for verdien NULL for en koblet database i tillegg til verdiene SANN og USANN. Denne funksjonen er bare tilgjengelig dersom databasen godtar tre tilstander: SANN, USANN og NULL.

Merknadsikon

Egenskapen TrenivÄ kan bare brukes med databaseskjemaer, ikke HTML-skjemaer.


Tusenskille

Du kan bestemme om tusenskille skal brukes i tall- og valutafelter.

Utskriftbar

Angi om kontrollfeltet skal vÊre med pÄ utskriften av dokumentet.

Valutasymbol

Du kan pÄ forhÄnd velge et valutasymbol for valutafelt ved Ä sette inn tegnet eller tekststrengen i egenskapen valutasymbol.

Verdi

I det skjulte kontrollelementet, under Verdi skriver du inn data som det skjulte kontrollelementet skal overta. Disse blir overfÞrt nÄr skjemaet blir sendt.

Verdisteg

Du kan forhÄndsinnstille intervallverdiene i tall- og valutabokser. Bruk pilknappene til tallboksene for Ä Þke eller minke verdien.

Øk/senk verdien

Velg intervallet som skal legges til eller trekkes fra hver gang kontrollelementet for tallbokser blir slÄtt pÄ