Egenskaper for kontrollelement

Åpne et dialogvindu der du redigerer egenskapene for et valgt kontrollelement.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen til et valgt skjemaelement og velg Kontrollelement

Ikon

Kontrollelement


Merknadsikon

Du kan bare åpne egenskapene når du er i utformingsmodus og har valgt et kontrollelement.


Det går an å skrive inn flere linjer tekst i noen av kombinasjonsboksene i egenskapene. Dette gjelder alle felt der SQL-uttrykk kan skrives, i tillegg til tekstbokser og etiketter. Du kan åpne disse feltene og skrive inn tekst i lista. De følgende hurtigtastene kan brukes:

Taster

Virkning

+ pil ned

Åpner kombinasjonsboksen.

+ pil opp

Lukker kombinasjonsboksen.

Shift + Enter

Setter inn en ny linje.

Pil opp

Plasserer markøren på linja ovenfor.

Pil ned

Plasserer markøren på linja nedenfor.

Enter

Fullfører innskrivinga i feltet og plasserer markøren i neste felt.


Du kan åpne og lukke lista ved å klikke med musa på pila til høyre for feltet, akkurat som for listebokser og kombinasjonsbokser. Her er det slik at du bare kan skrive i den åpne lista eller i tekstfeltet på toppen. De egenskapene som forventer lister, er et unntak, for eksempel Listeoppføringer eller Listeboks og Kombinasjonsboks. I disse kan du bare redigere oppføringene når feltet er åpent.

Generelt

På fanen Generelt finner du generelle egenskaper for et kontrollelement i skjemaet. Hver type kontrollelement har sine egenskaper, altså er ikke alle de følgende egenskapene tilgjengelig for alle kontrollementer.

Data

På fanen Data kan du tilordne en datakilde til det valgte kontrollelementet.

Hendelser

På fanen Hendelser kan du knytte makroer til hendelser som skjer med kontrollelementene i et skjema.

Data (for XML-skjemadocumenter)

Fanen Data i dialogvinduet Egenskaper for et XML-skjemadokument tilbyr noen innstillinger for XML-skjemadokumenter.