Tips om datofelt

Når du skriver inn et år med to siffer, blir det gjort om til fire siffer etter innstillingen i → LibreOffice → Generelt. Dersom 1935 er valgt som nederste grense og du skriv inn 34, bliråret 2034 i steden for 1934.

Den forhåndsinnstilte verdien blir lagret for hvert dokument.

I LibreOffice vert årstal oppgjevne med fire siffer, slik at skilnaden mellom 1/1/99 og 1/1/01 er to år. Denne innstillinga, som heiter År (to siffer), lèt deg velja til kva årstal det skal reknast frå 2000-talet. For å illustrera dette, vil oppføringa «1/1/20» verta attkjend som 1/1/2020 i staden for 1/1/1920 dersom du vel «1/1/30».