Vis tegnefunksjoner

Trykk her for Ă„ Ă„pne eller lukke verktĂžylinja for tegning. Der vil du finne former, linjer, tekst og snakkebobler som alle kan brukes i dokumentet.

Du kan vise og skjule tegnelinja med en knapp pÄ verktÞylinja i Writer og Calc.

Ikon

Vis tegnefunksjoner

Tipsikon

Du kan endre hvilke knapper som skal vises pÄ verktÞylinjene gjennom Ä hÞyreklikke pÄ en verktÞylinje og velg Synlige knapper kommandoen.


Velg

Ikon

Lar deg velge objekter i det gjeldende dokumentet. Klikk pÄ et objekt med pila for Ä velge det. Hvis du vil velge mer enn ett objekt, kan du dra en ramme rundt objektene. Du kan ogsÄ legge til flere objekter i utvalget ved Ä holde nede «Shift» nÄr du klikker pÄ dem.

Line

Ikon

Tegneer en rett linje. For at retningen pÄ linja skal endres i steg pÄ 45 grader, hold «Shift»-tasten nede nÄr du drar med musa.

Tipsikon

Du kan skrive tekst langs en linje ved Ä dobbeltklikke pÄ linja> og skrive eller lime inn tekst. Teksten fÄr samme retning som linja du tegnet inn. Du kan skjule selve linja ved Ä velge Usynlig i Linjestil-boksen pÄ verktÞylinja Egenskaper for tegneobjekt.


Rektangel

Ikon

Tegn en firkant. For Ä tegne et kvadrat, hold inne Shift-knappen nÄr du drar med musa.

Ellipse

Ikon

Tegn en oval. Marker det ene hjÞrnet, og dra over til det motsatte slik at du fÄr den stÞrrelsen du vil ha. For Ä tegne en sirkel, hold inne Shift-knappen nÄr du drar med musa.

Mangekant

Ikon

Tegn sammenhengende linjer. Hold museknappen nede for Ă„ dra den fĂžrste streken, deretter klikker du for hver ny linje du vil legge til. Dobbeltklikk for Ă„ avslutte. For Ă„ tegne en lukket figur, avslutt den siste linja med Ă„ dobbeltklikke der du begynte.

Hold nede «Shift» mens du tegner en mangekant for Ä tegne nye punkt i 45-graders vinkler.

Med Rediger punkter kan du endre pÄ enkeltpunkter i mangekanten.

Kurve

Ikon

Tegn en glatt Bézier-kurve. Trykk der du vil at kurven skal starte, dra, slipp og flytt musepekeren til der du vil at kurven skal slutte og trykk igjen. Flytt pekeren og trykk en gang til for Ä legge en rett linje til kurven. dobbeltklikk for Ä avslutte tegninga. Dobbeltklikk ved starten av kurven for Ä lage en lukket form. Buen pÄ kurven bestemmes av avstanden.

FrihÄndslinje

Ikon

Tegner en friform linje gjennom Ä holde mujseknappen nede nÄr du flytter musa i dokumentet. For Ä avslutte linja, slipp opp museknappen. For Ä tegne en lukket figur, slipp museknappen ved linjas startpunkt .

Bue

Ikon

Tegn en ellipsebue. Trykk ned museknappen i et hjÞrne og dra det over i det andre pÄ samme mÄte som nÄr du tegner en oval. Klikk sÄ der du vil ha den fÞrste enden, deretter den andre, i retning mot klokka. For Ä tegne en sirkelbue, hold nede Shift-knappen mens du drar med musa.

Ellipsestykke

Ikon

Tegn en fylt form styrt av buen til en oval og to radiuslinjer i dokumentet. Du tegner en ellipsesektor ved Ä dra en oval til den stÞrrelsen du vil og sÄ trykke der fÞrste radius skal vÊre. Flytt musepekeren til der du vil legge den andre radiusen og trykk. Du trenger ikke trykke pÄ ovalen. Du tegner en sirkelsektor ved Ä holde nede «Shift» mens du drar.

Sirkelsegment

Ikon

Tegn en del av en oval, der en av sidene er kuttet av langs en strek. Tegn fÞrst en oval. Deretter klikker du pÄ det fÞrste punktet pÄ linja ovalen skal kuttes med. SÄ, i retning mot klokka, det andre punktet. Punktene som velges vil ligge pÄ buen som fÞrst er valgt, uansett om musepekeren er plassert inni eller utenfor. Hold inne Shift-knappen for Ä tegne utsnitt av en sirkel.

Tekstfelt

Ikon

Tegner en tekstboks med vannrett tekstretning der du drar i dokumentet. Dra en tekstboks til den stĂžrrelsen du vil ha, hvor som helst i dokumentet, og skriv eller lim inn teksten. Du kan rotere teksten ved Ă„ rotere tekstboksen.

Tekstanimasjon

Ikon

Setter inn animert tekst, vannrett, i det gjeldende dokumentet.

Snakkebobler

Ikon

Tegn en linje som ender i en rektangulÊr snakkeboble med vannrett tekstretning. Klikk og dra ut linja i dokumentet. Dra i et hÄndtak pÄ snakkebobla for Ä endre stÞrrelsen pÄ den. Trykk pÄ kanten av snakkebobla for Ä skrive eller lime inn tekst. For Ä endre fra en rektangulÊr rute til en oval rute kan du dra i de stÞrste hjÞrne-hÄndtakene nÄr musepekeren skifter til en hÄnd.

Enkle former

Åpne verktþylinja for enkle former. Formene kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon

Enkle former

Symbolformer

Åpne verktþylinja for symbolformer. Fra denne kan du sette ulike symboler inn i dokumentet.

Ikon

Symbolformer

Blokkpiler

Åpne verktþylinja for blokkpiler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon

Blokkpiler

Flytdiagrammer

Åpner verktþylinja for flytdiagrammersom kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon

Flytdiagram

Snakkebobler

Åpne verktþylinja for snakkebobler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon

Forklaringer

Stjerner

Åpner verktþylinja for stjerner som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon

Stjerner

Punkter

Lar deg redigere punkter i tegninga.

Skriftformingsgalleri

Åpner dialogvinduet for FontWork der du kan sette inn tekstutforminger som ikke er tilgjengelige i standarformateringen.

Ikon

Skriftformingsgalleri

Fra fil

Inserts an image into the current document .

Ikon

Bilde

3D-effekter pÄ/av

SlÄr 3D-effekter pÄ eller av for de valgte objektene.

StÞtte for asiatiske sprÄk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter Ă„ ha slĂ„tt pĂ„ stĂžtte for asiatiske sprĂ„k i → SprĂ„kinnstillinger → SprĂ„k.

Loddrette snakkebobler

Ikon

Tegner en linje som ender i en rektangulÊr snakkeboble med loddrett tekst. Linja kan lages hvor som helst i dokumentet ved Ä trykke ned venstre museknapp og dra. Du kan endre stÞrrelse pÄ snakkebobla ved Ä dra i ett av hÄndtakene. Du legger til tekst ved Ä trykke pÄ kanten av snakkebobla og skrive eller lime inn teksten. Hvis du vil gjÞre en rektangulÊr snakkeboble om til en oval snakkeboble, kan du dra i det stÞrste hjÞrnehÄndtaket nÄr pekeren endres til en hÄnd. Bare tilgjengelig nÄr stÞtte for asiatiske sprÄk er slÄtt pÄ.

Loddrett tekst

Ikon

Tegner en tekstboks med loddrett tekstretning der du trykker og drar i dokumentet. Trykk et sted i dokumentet og skriv eller lim inn teksten. Du kan ogsÄ flytte musepekeren dit du vil legge inn teksten, dra en tekstboks, og sÄ skrive eller lime inn teksten. Bare tilgjengelig nÄr stÞtte for asiatiske sprÄk er slÄtt pÄ.