Data (for XML-skjemadocumenter)

Fanen Data i dialogvinduet Egenskaper for et XML-skjemadokument tilbyr noen innstillinger for XML-skjemadokumenter.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen til et valgt kontrollelement i XML-skjemadokumentet og velg fanen Kontrollelement → Data

Åpne verktøylinjen for et XML Dokument, trykk på Kontrollelement og velg fanen Data


Innstillingene som er mulige i fanen Data for et kontrollelement avhenger av det gjeldende kontrolelementet. Bare innstillinger som er tilgjengelige for det gjeldende kontrollelementet og den gjeldende sammenhengen, vises. De følgende feltene er tilgjengelige:

XML-datamodell

Velg en modell fralista over alle modeller i det gjeldende dokumentet.

Binding

Velg eller skriv inn navnet på en binding. Velger du navnet på en eksisterende binding, tilknyttes bindingen kontrollelementet. Skriver du inn et nytt navn, dannes en ny binding og tilknyttes kontrollelementet.

Bindingsuttrykk

Fyll inn DOM-noden kontrollmodellen skal bindes til. Trykk på «…»-knappen for å åpne et dialogvindu der XPath-uttrykket kan skrives inn.

Påkrevd

Velg om elementet må være med i X-skjemaet.

Relevant

Angi at elementet skal være relevant.

Skrivebeskyttet

Angi at elementet skal være skrivebeskyttet.

Skranke

Angi at elementet skal være en skranke.

Beregn

Angi at elementet skal være utregnet.

Datatype

Velg datatype som kontrollelementet skal sjekke gyldigheten sin mot.

x

Velg en brukerdefinert datatype og trykk på knappen for å fjerne den brukerdefinerte datatypen.

+

Trykk på knappen for å åpne et dialogvindu der du kan skrive inn navnet på en ny brukerdefinert datatype. Den nye datatypen arver alle fasetter fra den valgte datatypen.

Merknadsikon

Under følger alle fasetter som er gyldige for datatyper. Noen fasetter er kun tilgjengelige for visse datatyper.


Blanke tegn

Specifies how whitespaces are to be handled when a string of the current data type is being processed. Possible values are Preserve, Replace, and Collapse. The semantics follow the definition at http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Mønster

Specifies a regular expression pattern. Strings validated against the data type must conform to this pattern to be valid. The XSD data type syntax for regular expressions is different from the regular expression syntax used elsewhere in LibreOffice, for example in the Find & Replace dialog.

Siffer (i alt)

Angi det høyeste antall siffer som verdier av datatypen desimal kan ha.

Siffer (brøk)

Angi det høyeste antall desimaler som verdier av datatypen desimal kan ha.

Høyest (inklusiv)

Angi en inklusiv øvre grense for verdier.

Høyest (eksklusiv)

Angi en eksklusiv øvre grense for verdier.

Minst (inklusiv)

Angi en inklusiv nedre grense for verdier.

Minst (eksklusiv)

Angi en eksklusiv nedre grense for verdier.

Lengde

Angi antall tegn for en tekststreng.

Lengde (minst)

Angi det minste antall tegn i en tekststreng.

Lengde (høyest)

Angi det høyeste antall tegn i en tekststreng.