Velg sertifikat

Velg det sertifikatet du vil signere dokumentet digitalt med.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Fil → Egenskaper → Generelt og trykk på knappen Digitale signaturer og velg så Legg til.


Om digitale signaturer

Liste

Velg hvilket sertifikat du vil signere gjeldende dokument digitalt med.

Vis sertifikat

Åpne dialogvinduet Vis sertifikat der du kan undersøke det valgte sertifikatet.

Beskrivelse

Type a purpose for the signature.