Som PDF-fil i e-post

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

For å bruke denne funksjonen …

Choose File - Export As - Export as PDF

Ikon

Eksporter direkte som PDF


General tab

Område

Angir eksportinnstillingene til sidene i PDF-fila.

Alt

Eksporter alle oppgitte fargeområder. Hvis det ikke er oppgitt noe fargeområde blir hele dokumentet eksportert.

Side

Exports the pages you type in the box.

Bruk formatet ¬ę3-6¬Ľ for √• eksportere en rekke sider. Bruk formatet ¬ę7;9;11¬Ľ for √• eksportere enkeltsider. Hvis du vil kan du eksportere en blanding av sideintervaller og enkeltsider ved √• bruke et format som ¬ę3-6;8;10;12¬Ľ.

Utvalg

Eksporter utvalget.

Bilder

Angir PDF-eksportinnstillingene for bilder i dokumentet.

Merknadsikon

EPS-bilder med innebygde forhåndsvisninger blir eksportert kun som forhåndsvisninger. EPS-bilder uten innebygde forhåndsvisninger blir eksportert som tomme plassholdere.


Tapsfri komprimering

Velg en tapsfri bildekomprimering. Alle bildepunktene blir tatt vare på.

JPEG-komprimering

Velg JPEG-komprimering av bilder. Et h√łyt kvalitetsniv√• gj√łr at nesten alle bildepunktene blir tatt vare p√•. Et lavt kvalitetsniv√• gj√łr at noen bildepunkter blir borte og bildet blir un√łyaktig. Fila blir derimot mindre.

Kvalitet

Velg kvalitetsnivå for JPEG-komprimeringa.

Reduser bildeoppl√łsning

Gj√łr om bildet til √• ha f√¶rre bildepunkter per centimeter.

Velg m√•loppl√łsning for bildene.

Generelt

Bestemmer generelle PDF-eksportinnstillinger.

Hybrid PDF (embed ODF file)

This setting enables you to export the document as a .pdf file containing two file formats: PDF and ODF. In PDF viewers it behaves like a normal .pdf file and it remains fully editable in LibreOffice.

Archive PDF/A-1a (ISO 19005-1)

Konverterer til PDF/A-1a-formatet. Dette er et elektronisk dokumentformat til langsiktig bevaring. Alle skrifttyper som ble brukt i kildedokumentet vil bli lagt inn i PDF-fila som lages. PDF-tagger blir eksportert.

Tagged PDF (add document structure)

Velg √• eksportere PDF-tagger. Dette kan gj√łre at fila blir ganske mye st√łrre.

Tagget PDF inneholder informasjon om strukturen av dokumentets innhold. Dette kan hjelpe med å vise dokumentet på enheter med forskjellige skjermer, og når skjermleserprogrammer blir brukt.

Eksporter bokmerker

Select to export bookmarks of Writer documents as PDF bookmarks. Bookmarks are created for all outline paragraphs (Tools - Chapter Numbering) and for all table of contents entries for which you did assign hyperlinks in the source document.

Export comments

Select to export comments of Writer and Calc documents as PDF notes.

To export comments of Writer documents as they are shown in LibreOffice, choose - LibreOffice Writer - Print and select the In margins option in the Comments area. The exported pages will be scaled down and the comments will be placed into their margins.

Lag PDF-skjema

Velg å lage et PDF-skjema. Dette skjemaet kan fylles inn og skrives ut av brukeren av PDF-dokumentet.

Innsendingsformat:

Velg format på sending av skjema fra inni PDF-fila.

Velg dataformatet som du mottar fra avsenderen: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML eller XML.

Denne innstillingen overkj√łrer kontrollelementets adresse-egenskap som du har valgt i dokumentet.

Allow duplicate field names

Allows you to use the same field name for multiple fields in the generated PDF file. If disabled, field names will be exported using generated unique names.

Eksporter automatisk innsatte tomme sider

Automatisk innsatte tomme sider vil bli eksportert til PDF-fila hvis dette valget er sl√•tt p√•. Dette er det beste valget hvis du skriver ut tosidig. For eksempel vil en kapittelavsnittsstil i en bok s√łrge for at et kapittel alltid starter p√• en oddetallsside. Det forrige kapitlet ender ogs√• p√• en oddetallsside. LibreOffice setter inn en tom partallsside. Dette alternativet bestemmer alts√• om disse partallssidene skal eksporteres eller ikke.

Use reference XObjects

This option affects how PDF images are exported back to PDF. When this option is disabled, then the first page of the PDF data is included in the output. The PDF export merges the used images, fonts and other resources during export. This is a complex operation, but the result can be viewed in various viewers. When the option is enabled, then the reference XObject markup is used: this is a simple operation, but viewers have to support this markup to show vector images. Otherwise a fallback bitmap is shown in the viewer.

Opprinnelig visning

Ruter

Bare side

Velg for å lage en PDF-fil som kun viser sideinnholdet.

Bokmerke og side

Velg for å lage en PDF-fil som viser en bokmerkestolpe og sideinnholdet.

Miniatyrbilder og side

Velg for å lage en PDF-fil som viser miniatyrbilder i en sidestolpe og sideinnholdet.

Åpne på side

Velg for å vise den angitte siden når leseren åpner PDF-fila.

Forst√łrrelse

Standard

Velg for √• lage en PDF-fil som viser sideinnholdet uten √• forst√łrre det. Hvis PDF-leseren er satt opp til √• bruke en forst√łrrelse som standard, blir siden vist ved den forst√łrrelsen.

Tilpass til vinduet

Velg for √• lage en PDF-fil som viser siden forst√łrret til hele leservinduet.

Tilpass bredde

Velg for √• lage en PDF-fil som viser innholdet forst√łrret til bredden p√• leservinduet.

Tilpass til det synlige området

Velg for √• lage en PDF-fil som viser teksten og bildene p√• siden forst√łrret til bredden av leservinduet.

Skalering

Velg en bestemt forst√łrrelse n√•r leseren √•pner PDF-fila.

Sideoppsett

Standard

Velg for å lage en PDF-fil som viser sidene i standardoppsettet til leseren.

Enkeltsider

Velg for å lage en PDF-fil som viser en side om gangen.

Sammenhengende

Velg for å lage en PDF-fil som viser sidene i en sammenhengende loddrett kolonne.

Sammenhengende motstående

Velg for √• lage en PDF-fil som blir vist side om side i en sammenhengende kolonne. Ved mer enn to sider blir den f√łrste siden vist til h√łyre.

F√łrste side til venstre

Select to generate a PDF file that shows pages side by side in a continuous column. For more than two pages, the first page is displayed on the left. You must enable support for complex text layout on Language settings - Languages in the Options dialog box.

Brukergrensesnitt

Vindusvalg

Tilpass vinduet til forsiden

Select to generate a PDF file that is shown in a window displaying the whole initial page.

Legg vinduet midt på skjermen

Velg for å lage en PDF-fil som åpner PDF-leseren i et vindu midt på skjermen.

√Öpne i fullskjermsmodus

Velg for å lage en PDF-fil som åpner PDF-leseren i fullskjermsmodus foran alle andre vinduer.

Vis dokumenttittel

Velg for å lage en PDF-fil som viser dokumenttittelen i tittellinja til PDF-leseren.

Valg for brukergrensesnittet

Skjul menylinja

Velg for å skjule menylinja til PDF-leseren når dokumentet er i bruk.

Skjul verkt√łylinja

Velg for √• skjule verkt√łylinja til PDF-leseren n√•r dokumentet er i bruk.

Skjul vinduskontrollene

Velg for å skjule vinduskontrollene til PDF-leseren når dokumentet er i bruk.

Overganger

Bruk overgangseffekter

Velg for å eksportere overgangseffekter i Impress-lysbilder til tilsvarende PDF-effekter.

Bokmerker

Alle bokmerkenivåer

Velg for å vise alle bokmerkenivåer når PDF-leseren åpner PDF-fila.

Synlige bokmerkenivåer

Velg for å vise bokmerkenivåer ned til det valgte nivået når PDF-leseren åpner PDF-fila.

Links tab

Angi hvordan bokmerker og lenker skal eksporteres i dokumentet.

Eksporter bokmerker som mål med navn

Bogmerkene (referansem√•lene) i PDF-filer kan settes til rektangul√¶re omr√•der. I tillegg kan bokmerker til navngitte objekter angis med navn. Aktiver denne avkrysningsboksen for √• eksportere navnene til objekter i dokumentet som gyldige m√•l for bokmerker. Dette gj√łr det mulig √• referere til disse objektene fra andre dokumenter.

Gj√łr om dokumentreferanser til PDF-m√•l

Aktiver denne avkrysningsboksen for √• gj√łre om adresser som refererer til andre ODF-filer, til PDF-filer med det samme navn. I referanseadressene blir filtypene .odt, .odp, .ods, .odg og .odm endret til filtypen .pdf.

Eksporter URL'er relativt til filsystemet

Aktiver denne avkrysningsboksen for å eksportere adresser til andre dokumenter som relative adresser i filsystemet. Se "Relative lenker" i hjelpen.

Lenker på tvers av dokumenter

Angi hvordan lenker i PDF-fila til andre filer skal håndteres .

Standardmodus

Lenker i PDF-dokumentet til andre dokumenter blirhåndtert som det er angitt i operativsystemet.

√Öpne med PDF-leser

Lenker på tvers av dokumenter åpnes med PDF-leseren som viser dokumentet. PDF-leseren må kunne håndtere den angitte filtypen.

√Öpne med nettleser

Lenker på tvers av dokumenter åpnes med nettleseren. Nettleseren må kunne håndtere den angitte filtypen.

Security tab

Nytt passord

Click to open a dialog where you enter the passwords.

You can specify a password needed to view the PDF. You can enter an optional password that allows the person viewing the PDF to edit and/or print the document.

Utskrift

Ikke tillatt

Det er ikke tillatt å skrive ut dokumentet.

Lav oppl√łsning (150 dpi)

Dokumentet kan kun skrives ut i lav oppl√łsning (150 dpi). Ikke alle PDF-lesere bruker denne innstillingen.

H√ły oppl√łsning

Dokumentet kan skrives ut i h√ły oppl√łsning.

Endringer

Ikke tillatt

Det er ikke tillatt √• gj√łre endringer i innholdet.

Sette inn, slette og rotere sider

Det er tillatt å sette inn, slette og rotere sider.

Fylle inn skjemafelter

Det er kun tillatt å fylle inn skjemafelter.

KOmmentere, fylle inn skjemafelter

Det er kun tillatt å kommentere og fylle inn skjemafelter.

Alt unntatt å ta ut sider

Alle endringer er tillatt, unntatt å ta ut sider.

Slå på kopiering av innhold

Velg for å slå på kopiering av innhold til utklippstavla.

Sl√• p√• tekstilgang for tilgjengelighetsverkt√ły

Velg for √• sl√• p√• teksttilgang for tilgjengelighetsverkt√ły.

Digitale signaturer

This tab contains the options related to exporting to a digitally signed PDF.

Digital signatures are used to ensure that the PDF was really created by the original author (i.e. you), and that the document has not been modified since it was signed.

The signed PDF export uses the keys and X.509 certificates already stored in your default key store location or on a smartcard.

When using a smartcard, it must already be configured for use by your key store. This is usually done during installation of the smartcard software.

Use this certificate to digitally sign PDF documents

Allows you to select a certificate to be used for signing this PDF export.

Velg

Opens the Select Certificate dialog.

All certificates found in your selected key store are displayed. If the key store is protected by a password, you are prompted for it. When using a smartcard that is protected by a PIN, you are also prompted for that.

Select the certificate to use for digitally signing the exported PDF by clicking on the corresponding line, then click OK.

All other fields on the Digital Signatures tab will be accessible only after a certificate has been selected.

Certificate password

Enter the password used for protecting the private key associated with the selected certificate. Usually this is the key store password.

Merknadsikon

If the key store password has already been entered in the Select Certificate dialog, the key store may already be unlocked and not require the password again. But to be on the safe side, enter it nevertheless.


Advarselsikon

When using a smartcard, enter the PIN here. Some smartcard software will prompt you for the PIN again before signing. This is cumbersome, but that's how smartcards work.


Location, Contact information, Reason

These three fields allow you to optionally enter additional information about the digital signature that will be applied to the PDF (Where, by whom and why it was made). It will be embedded in the appropriate PDF fields and will be visible to anyone viewing the PDF. Each or all of the three fields may be left blank.

Time Stamp Authority

Allows you to optionally select a Time Stamping Authority (TSA) URL.

During the PDF signing process, the TSA will be used to obtain a digitally signed timestamp that is then embedded in the signature. This (RFC 3161) timestamp will allow anyone viewing the PDF to verify when the document was signed.

The list of TSA URLs that can be selected is maintained under - LibreOffice - Security - TSAs.

If no TSA URL is selected (the default), the signature will not be timestamped, but will use the current time from your local computer.

Export button

Eksporterer den gjeldende fila i PDF-format.