Filer

Legger nye filer til i det valgte temaet.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Tools - Gallery or click the Gallery icon on the Standard Bar - New Theme button - Files tab.


Filtype

Velg hva slags fil du vil legge til.

Filer funnet

List opp tilgjengelige filer. Velg filene du vil legge til f√łr du velger Legg til. For √• legge til alle filene i lista, velg Legg til alle¬Ľ.

S√łk etter filer

Velg den mappa som inneholder filene du vil legge til. Velg deretter OK.

Legg til

Legg de valgte filene til gjeldende tema.

Legg til alle

Legg alle filene i lista til gjeldende tema.

Forhåndsvisning

Vis eller skjul forhåndsvisninga av den valgte fila.

Forhåndsvisningsboks

Forhåndsvis den valgte fila.