Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Harde mellomrom

Sett inn et mellomrom som vil holde tilgrensende tegn på samme linje ved linjeskift.

Hard bindestrek

Sett inn en bindestrek som vil holde tegn som står inntil hverandre på samme linje ved linjeskift.

Soft hyphen

Sett inn en usynlig bindestrek i et ord som først vil vises og lage et linjeskift når ordet kommer sist på linja.

Splittegn uten bredde

Sett inn et usynlig mellomrom i et ord som vil sette inn et linjeskift når det blir det siste ordet på en linje. Dette er kun tilgjengelig når kompleks tekstutforming (CTL) er slått på.

Sammenbindingstegn uten bredde

Sett inn et usynlig mellomrom i et ord som vil sørge for at ordet holdes sammen på slutten av en linje. Dette er kun tilgjengelig hvis støtte for komplekst tekstutforming er slått på.

Venstre-til-høyre-merke

Sett inn et tekstretningsmerke som bestemmer retninga på teksten som følger etter merket. Dette er kun tilgjengelig hvis støtte for komplekst tekstutforming er slått på.

Høyre-til-venstre-merke

Sett inn et tekstretningsmerke som bestemmer retninga på teksten som følger etter merket. Dette er kun tilgjengelig hvis støtte for komplekst tekstutforming er slått på.