Digitale signaturer

Legg til eller fjern digitale signaturer i dokumentet. Du kan også bruke dialogvinduet til å vise sertifikater.

For å bruke denne funksjonen …

VelgFil -Digitale Signaturer - Digitale Signaturer

Velg Verktøy → Makroer → Digital signatur

Velg fanen Fil → Egenskaper → Generelt og trykk på knappen Digitale signaturer

Dobbeltklikk i signaturfeltet på statuslinja.


Om digitale signaturer

Liste

Vis en liste over digitale signaturer for dette dokumentet.

The Signed iconIcon indicates a valid digital signature, while the Exclamation mark iconIcon indicates an invalid digital signature.

Se ogsåDigitale signaturer

Use AdES-compliant signature when there is a choice

Prefers creating XAdES signatures for ODF and OOXML, PAdES signatures for PDF.

Vis sertifikat

Åpne dialogvinduet Vis sertifikat.

Sign Document

Åpne dialogvinduet Velg sertifikat.

Fjern

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.