Dokumentliste

Lister opp åpne dokumenter. Merk navnet til et dokument i lista for å hoppe til det dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vindu → lista over åpne dokumenter